giải pháp truyền hình

Giải pháp truyền hình IPTV, internet TV cho khách sạn, căn hộ, tích hợp hệ thống quảng cáo, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và quản lý từ xa. Giải pháp tổng thể cho Live TV, VOD, xem lại, tính phí cho khách sạn, khu căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng….

Hotel LAN IPTV

Hệ thống IPTV cho khách sạn, khu căn hộ dịch vụ

OTT Solution

Giải pháp OTT, internet TV

IPTV Headend

Headend cho hệ thống IPTV